Zam贸w do godziny 12:00 a paczk臋 nadamy 饾摻饾摦饾摪饾摳 饾摷饾摢饾摱饾摦饾摪饾摳 饾摥饾摲饾摬饾摢!
|
Za艂贸偶 konto
Angel Bloom
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacz膮膰 wyszukiwanie

REGULAMIN SKLEPUObowi膮zuj膮cy od dnia 19.04.2022 r.


I. WST臉P


Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki u偶ytkownik贸w sklepu internetowego Angelbloom.pl oraz zasady jego funkcjonowania.


II. POSTANOWIENIA OG脫LNE


1. W艂a艣cicielem i administratorem sklepu internetowego www.angelbloom.pl jest firma "Angel Bloom Wiktoria S艂awi艅ska" z siedzib膮 w Dobrzykowicach (adres siedziby : ul. Kr贸tka 11A, 55-002 Dobrzykowice, zarejestrowana w CEiIDG, posiadaj膮ca numer

NIP 8982265571 oraz REGON 388854980.


2. Wszelkiego rodzaju elementy graficzne, tre艣ci i zamieszczone zdj臋cia stanowi膮 w艂asno艣膰 sklepu internetowego Angelbloom.pl, a korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w za zgod膮 Sprzedawcy wyra偶on膮 na pi艣mie.


3. Kontakt ze Sprzedawc膮 mo偶liwy jest:

korespondencyjnie pod adresem: ul. Kr贸tka 11A, 55-002 Dobrzykowice,

za po艣rednictwem wiadomo艣ci elektronicznej kierowanej na adres: angelbloompl@gmail.com,

za po艣rednictwem formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu.


III. DEFINICJE


Poj臋cia u偶yte w niniejszym dokumencie posiadaj膮 znaczenie:


1. Dni robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Formularz zam贸wienia 鈥 us艂uga elektroniczna umo偶liwiaj膮ca z艂o偶enie zam贸wienia.


3. Formularz rejestracji 鈥 formularz umo偶liwiaj膮cy za艂o偶enie Konta Klienta


4. eKarta podarunkowa 鈥 karta towarowa, kt贸ra mo偶e zosta膰 wykorzystany jako 艣rodek zap艂aty za produkty dost臋pne w sklepie, do warto艣ci zgromadzonych na nim 艣rodk贸w pieni臋偶nych, utrwalony na no艣niku materialnym (plastikowa lub papierowa karta) b膮d藕 w postaci cyfrowej.


5. Klient 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba fizyczna prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, korzystaj膮ca ze sklepu internetowego.


6. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej (zawarcia umowy sprzeda偶y) niezwi膮zanej z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, a tak偶e osoba prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸rej PKD nie jest powi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Sprzedaj膮cego.


7. Konto 鈥 wydzielona przez Sprzedawc臋 dla danego Klienta przestrze艅 w Sklepie Internetowym, w ramach kt贸rej Klient mo偶e dokonywa膰 okre艣lonych czynno艣ci w ramach Sklepu.


8. Newsletter 鈥 us艂uga elektroniczna 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt贸ra umo偶liwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowo艣ciach i promocjach w sklepie internetowym.


9. Towar 鈥 produkt prezentowany przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym, kt贸ry mo偶e sta膰 si臋 przedmiotem Umowy sprzeda偶y.


10. Sprzedawca 鈥 "Angel Bloom Wiktoria S艂awi艅ska" z siedzib膮 w Dobrzykowicach, ul. Kr贸tka 11A, 55-002 Dobrzykowice, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG), posiadaj膮ca numer NIP 8982265571 oraz REGON 388854980.


11. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta na odleg艂o艣膰 mi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem na zasadach okre艣lonych Regulaminem


12. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli z艂o偶one Sprzedawcy przez Klienta 艣wiadcz膮ce o zamiarze zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce przede wszystkim liczb臋 i rodzaj Towar贸w spo艣r贸d Towar贸w prezentowanych w Sklepie.


IV. KONTO


1. Wymagania techniczne, kt贸rych spe艂nienie umo偶liwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowi膮: komputer lub urz膮dzenie mobilne z dost臋pem do Internetu.


2. W celu za艂o偶enia Konta Klient niezb臋dne jest wype艂nienie formularza rejestracji z podaniem danych personalnych. Do ka偶dego konta przydzielony jest indywidualny login i has艂o. Za艂o偶enie konta jest czynno艣ci膮 dobrowoln膮.


3. Klient zobowi膮zuje si臋 do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomoc膮 kt贸rych loguje si臋 do sklepu internetowego.


4. Korzy艣ci膮 posiadania konta jest mo偶liwo艣膰 sprawdzenia historii zakup贸w, udzia艂 w konkursach, otrzymywanie newsletter贸w.


V. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA呕Y


1. Klient mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak r贸wnie偶 nie posiadaj膮c konta. W obu przypadkach do z艂o偶enia zam贸wienia niezb臋dne jest wype艂nienie formularza zam贸wienia.


2. Podane na stronie ceny s膮 cenami w polskich z艂otych i zawieraj膮 obowi膮zuj膮cy podatek VAT.


3. W podsumowaniu zam贸wienia widnieje informacja o 艂膮cznej cenie przedmiotu zam贸wienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wype艂niania formularza zam贸wienia. W procesie zam贸wienia nie powstaje 偶aden ukryty koszt.


4. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia Klient powinien zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 regulaminu i go zaakceptowa膰. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego z艂o偶enia zam贸wienia.


5. Zaakceptowanie wype艂nionego formularza zam贸wienia poprzez zatwierdzenie rodzaju p艂atno艣ci jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupuj膮cego umowy sprzeda偶y.


6. Po dokonaniu zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie poinformuje Klienta o przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji. Potwierdzenie nast膮pi poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej kt贸ry zosta艂 wpisany przez Klienta do formularza podczas sk艂adania zam贸wienia.


7. Zam贸wienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dow贸d zawarcia umowy.


VI. WARUNKI I TERMIN P艁ATNO艢CI


1. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:


1.1 P艂atno艣ci online

1.2 Blik,

1.3 P艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem serwisu PayU, Przelewy24

1.4 P艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym

1.5 Darmowa dostawa obowi膮zuje dla wszystkich zam贸wie艅 krajowych powy偶ej 299 z艂.


VII. WARUNKI I TERMIN DOSTAWY


1. W przypadku wyboru p艂atno艣ci przelewem lub kart膮 p艂atnicz膮 zam贸wienie zostanie przekazane do realizacji w momencie zaksi臋gowania wp艂aty na rachunek bankowy Sprzedawcy.


2. Termin realizacji zam贸wie艅 to 1-2 dni roboczych.


3. Dostawa produktu dost臋pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


4. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu s膮 jawne i zawarte s膮 w zak艂adce 鈥濳oszty dostawy鈥 oraz w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.


5. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umow膮 z firm膮 dostarczaj膮c膮 produkt).


VIII. REKLAMACJE TOWAR脫W 鈥 R臉KOJMIA I GWARANCJA


1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia Towar贸w obj臋tych Zam贸wieniem bez wad.


2. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy wobec Klienta z tytu艂u r臋kojmi za wady wynika z przepis贸w okre艣lonych art. 556 鈥 576 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wy艂膮cza swoj膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady Towar贸w wzgl臋dem Klient贸w b臋d膮cych Przedsi臋biorcami. Odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy z tytu艂u gwarancji wynosi 24 miesi膮c


3. Reklamacje wynikaj膮ce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub w Regulaminie nale偶y kierowa膰 na adres: Angel Bloom Wiktoria S艂awi艅ska ul. Kr贸tka 11A, 55-002 Dobrzykowice, adres e-mail: angelbloompl@gmail.com, nr telefonu:+48 572 180 987,


4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wype艂ni膰 formularz reklamacji dost臋pny na stronie i przes艂a膰 reklamowany Towar na adres wskazany w pkt. 3 powy偶ej. Klient proszony jest, o ile jest to mo偶liwe, o do艂膮czenie dowodu zakupu do reklamowanego Towaru.


5. Sprzedawca rozpatruje reklamacj臋 w terminie do 14 dni.


6. W przypadku brak贸w w reklamacji, Sprzedawca mo偶e wezwa膰 Klienta do uzupe艂nienia reklamacji w niezb臋dnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawc臋 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.


IX. ZWROTY, ODST膭PIENIE OD UMOWY


1. Klient b臋d膮cy konsumentem oraz klient-konsument prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w transportu do Sprzedawcy.


2.Paczk臋 prosimy wys艂a膰 Kurierem lub Paczkomatem (przesy艂ki zwrotne, kt贸re chc膮 Pa艅stwo wys艂a膰 do paczkomatu nale偶y zaadresowa膰 wy艂膮cznie na paczkomat o numerze DRK01N, prosimy r贸wnie偶 o dodanie na etykiecie: e-mail kontaktowy: angelbloompl@gmail.com oraz numer telefonu 572 180 987. Paczki zwrotne musza by膰 nadawane jedynie przez stron臋 InPost lub w maszynie paczkomatu).


3. Podstaw膮 do wszcz臋cia procedury zwrotu jest prawid艂owo wype艂niony formularz zwrotu dost臋pny na stronie https://www.angelbloom.pl/zwroty-i-reklamacje oraz dow贸d zakupu. W przypadku nie do艂膮czenia niezb臋dnych dokument贸w zwrot nie b臋dzie rozpatrywany.


4. Zwracany towar nale偶y odpowiednio zabezpieczy膰 i zapakowa膰.


5. Zwracany towar nie mo偶e nosi膰 艣lad贸w u偶ytkowania.


6. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Klientowi produkt wolny od wad.


7. W przypadku zauwa偶onych brak贸w, wad w przesy艂ce lub niezgodno艣ci z zam贸wieniem, prosimy o niezw艂oczny kontakt mailowy : angelbloompl@gmail.com, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu 24 godz. od momentu odbioru przesy艂ki od kuriera.


8. Zwrot koszt贸w przesy艂ki jest wykonywane tylko i wy艂膮cznie na wadliwy produkt. W przypadku do艂膮czenia innych produkt贸w do zwrotu Klient zostanie obci膮偶ony kwot膮 16,99 z艂, na poczet koszt贸w transportu, kt贸re w przypadku zwrotu pokrywa Kupuj膮cy.


9. Nie przyjmujemy zwrot贸w wysy艂anych za pobraniem.


10.Nie przyjmujemy zwrot贸w wys艂anych za po艣rednictwem Poczty Polskiej.

11. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 Klientowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy).

Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci za towar, w ten sam spos贸b jaki zosta艂o op艂acone zam贸wienie, zgodnie z poni偶szym opisem:


a. Przy p艂atno艣ci poprzez Platform臋 Przelewy24 oraz PayU - na konto, z kt贸rego dokonano p艂atno艣ci za zam贸wienie.


b. Przy p艂atno艣ci za pobraniem - na nr konta podany w formularzu.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wienia.


2. Sprzedawca mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Klienta r贸wnie偶 w innym celu ni偶 realizacja zam贸wienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.


3. Dane osobowe u偶ytkownik贸w serwisu s膮 chronione, zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy mo偶liwy spos贸b, uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich przez osoby trzecie. U偶ytkownik ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usuni臋cia.


4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mog膮 by膰 odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.


5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta, a nast臋pnie uzyskuje dost臋p do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania sklepu internetowego.


6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 takiej konfiguracji przegl膮darki internetowej, kt贸ra uniemo偶liwia przechowywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta mo偶e by膰 utrudnione.


7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, 偶e pliki cookies mog膮 by膰 przez Klienta usuni臋te po ich zapisaniu przez Sprzedawc臋, poprzez odpowiednie funkcje przegl膮darki internetowej, programy s艂u偶膮ce w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narz臋dzi dost臋pnych w ramach systemu operacyjnego, z kt贸rego korzysta Klient.


XI. POSTANOWIENIA KO艃COWE


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.


2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.angelbloom.pl.


3. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany Regulaminu. Do um贸w zawartych przed zmian膮 stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w dacie zawarcia umowy sprzeda偶y.

W razie dodatkowych pyta艅, skontaktuj si臋 z nami: email: angelbloompl@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostepny na stronie naszego sklepu.